Brodecký zpravodaj

Zpravodaj městyse vydává Úřad městyse Brodek u Přerova. 
Jednotlivá čísla jsou zde k dispozici ke stažení ve formátu PDF.

E-mailová adresa pro zasílání příspěvků: knihovnabr@seznam.cz.  Příspěvky můžete také zasílat na adresu Městyse Brodek u Přerova: obec@brodekuprerova.cz.

 
load