Projekty a dotace


Krajská dotace - kanalizace

Olomoucký kraj poskytl investiční dotaci 619 663,- Kč na výstavbu kanalizace Brodek u Přerova – kanalizace ul. Přemyslova se spoluúčastí městyse Brodek u Přerova. 

11.11.2016 12:00:20 | přečteno 116x | fojtikova.alena | Celý článek
 

Fyzická revitalizace Revolučního náměstí a navazujících komunikací

ROP Střední Morava

ROP Střední Morava vypsal výzvu č. 58/2015 zaměřenou na fyzickou revitalizaci území.

Městys Brodek u Přerova podal žádost do výzvy č. 58 s projektem Fyzická revitalizace Revolučního náměstí a navazujících komunikací v Brodku u Přerova. V druhém kole byla žádost schválena Výborem Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava dne 24/8/2015, usnesením číslo: 329/VRR14K/15. 

8.2.2016 15:34:57 | přečteno 307x | fojtikova.alena | Celý článek
 

Krajská dotace pro JSDH

Krajský úřad Olomouckého kraje poskytl JSDH Brodek u Přerova, kategorie JPO-III, investiční dotaci ve výši 40 000,- Kč na pořízení motorové přenosné stříkačky se spoluúčastí městyse Brodek u Přerova. 

26.10.2015 14:42:37 - aktualizováno 3.11.2015 9:06:07 | přečteno 438x | fojtikova.alena | Celý článek
 
8.2.2016 15:28:54 - aktualizováno 11.11.2016 11:58:09 | přečteno 438x | MMPr
 
load