Registr oznámení veřejných funkcionářů

Vstup pro registrované: Přihlášení

Správce registru:
Starosta městyse
Ing. Roman Zbožínek

Brodek u Přerova
Městys Brodek u Přerova,
Masarykovo náměstí 13,
751 03 Brodek u Přerova
tel.: 581 741617
e-mail: starosta@brodekuprerova.cz
Kontaktní osoba:
Starosta městyse
Ing. Roman Zbožínek
Městys Brodek u Přerova
Masarykovo náměstí 13,
751 03 Brodek u Přerova
tel.: 581 741617
e-mail: starosta@brodekuprerova.cz

Udělování a správa uživatelských hesel:
Starosta obce - Ing. Roman Zbožínek
email: starosta@brodekuprerova.cz

Zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších zákonů (dále jen „zákon“), ukládá veřejným funkcionářům uvedeným v zákoně předkládat oznámení o činnostech (§ 9), oznámení o majetku (§ 10), oznámení o příjmech, darech a závazcích (§ 11) nebo negativní oznámení (§ 12 odst. 2) příslušnému evidenčnímu orgánu, a to ve lhůtách stanovených tímto zákonem po celou dobu výkonu funkce. Evidenční orgán zabezpečuje podle § 14 zákona vedení registru těchto oznámení.

Starosta obce je evidenčním orgánem, který vede registr oznámení pro:

  • členy zastupitelstva obce, kteří jsou pro výkon funkce dlouhodobě uvolněni,
  • starostu obce a členy rady obce, kteří nejsou pro výkon funkce dlouhodobě uvolněni,
  • pro vedoucí zaměstnance územního samosprávního celku podílejících se na výkonu správních činností zařazených do úřadu městyse

Podle § 13 zákona má každý právo na základě písemné žádosti bezplatně nahlížet do registru a pořizovat si z něj opisy a výpisy (obec neposkytuje fotokopie oznámení),

Do registru je možné nahlížet

  1. Osobně u evidenčního orgánu na základě písemné žádosti, a to do listinné podoby oznámení veřejných funkcionářů,
  2. V elektronické podobě. Každý, kdo o to požádá, má právo nahlížet do registru oznámení v elektronické podobě prostřednictvím veřejné datové sítě, a to po udělení uživatelského jména a přístupového hesla do registru evidenčním orgánem.

Podle § 13 odst. 6 zákona má každý právo písemně sdělit evidenčnímu orgánu, který registr vede, skutečnosti, které nasvědčují nepravdivosti nebo neúplnosti údajů uvedených v oznámení evidovaných v registru. Sdělení lze podat též v elektronické podobě prostřednictvím veřejné datové sítě. Evidenční orgán do 30 dnů ode dne obdržení sdělení písemně oznámí tomu, kdo sdělení podal, jak bylo s jeho sdělením naloženo.

Formulář ke stažení: ikona souboruPDF (118.54 KB) ikona souboruDOC (48.5 KB)
8.4.2010 18:29:27 - aktualizováno 22.1.2015 9:58:04 | přečteno 5844x | MMPr
 
load