Vyhlášky a nařízení

Obecně závazné vyhlášky (OZV) a nařízení v Městysi Brodek u Přerova

Vyhlášky (OZV)

Název a číslo OZV

Vyhláška 

Obecně závazná vyhláška č. 2/2015
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
ikona souboru2/2015
Obecně závazná vyhláška č. 1/2014
o čistotě na veřejných prostranstvích a ochraně veřejné zeleně
ikona souboru1/2014
Obecně závazná vyhláška č. 1/2013
kterou se upravují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství
ikona souboru1/2013
Obecně závazná vyhláška č. 3/2011
o místním poplatku za využívání veřejného prostranství
ikona souboru3/2011
Obecně závazná vyhláška č. 2/2011
o místním poplatku ze psů
ikona souboru2/2011
Obecně závazná vyhláška č. 1/2011
o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
ikona souboru1/2011
Obecně závazná vyhláška č. 7/2010
o místním poplatku ze vstupného
ikona souboru7/2010

Obecně závazná vyhláška č. 6/2010
o místním poplatku ze psů

ikona souboru6/2010

Obecně závazná vyhláška č. 4/2010
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

ikona souboru4/2010

Obecně závazná vyhláška č. 3/2010
o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, včetně tanečních zábav a diskoték a jiných kulturních podniků v rozsahu nezbytném k zajištění veřejného pořádku

ikona souboru3/2010

Obecně závazná vyhláška č. 2/2010
o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností

ikona souboru2/2010

Obecně závazná vyhláška č. 1/2010
o udržování čistoty ulic, veřejných prostranství, veřejné zeleně a o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku

ikona souboru1/2010

Obecně závazná vyhláška č. 1/2009
o obecní policii

ikona souboru1/2009

Obecně závazná vyhláška č. 1/2007
o místních poplatcích na území obce Brodek Brodek u Přerova

ikona souboru1/2007
ikona souboruPříloha

Obecně závazná vyhláška č. 1/2005
- požární řád obce Brodek u Přerova

ikona souboru1/2005

Obecně závazná vyhláška č. 4/2004
kterou se stanoví podmínky zabezpečení PO

ikona souboru4/2004

Nařízení

Název nařízení   Nařízení 
 Nařízení č. 1/2014 - Tržní řád ikona souboru1/2014
  
  

23.3.2010 11:25:29 - aktualizováno 15.3.2017 12:52:46 | přečteno 6221x | MMPr
 
load