Z historie knihovny

První zmínka o knihovně v Brodku je v dodatku k obecní kronice, který je zpracován Karlem Cigánkem, řídícím učitelem v letech 1881 - 1916, podle něhož byla knihovna čítající 100 svazků součástí Čtenářskopěveckého spolku „Občanská beseda“, založeného v roce 1891.

knihovna_budova_2009.jpg, 22kB

V pozdějších letech vznikaly menší knihovny různých jiných spolků. Z knihovny Národní jednoty sokolské a hasičské vznikla v Brodku veřejná knihovna, a to v duchu zákona z 22. července 1919 O veřejných knihovnách obecních. Veřejná knihovna byla 7. března 1920 předána čtenářské obci pod názvem Masarykova knihovna a čítárna městyse Brodku u Přerova. Název knihovny se dále v historickém sledu několikrát pozměnil.
O deset let později od založení knihovny v roce 1930 dosáhl knihovní fond 2 150 svazků. Byl založen seznam knih a vypracován první přírůstkový seznam knihovny. V době nacistické okupace začaly přísné prověrky knih a dle okupantů se tzv. „nevhodné“ knihy zabavovaly četnickou stanicí. Knihovna se musela přejmenovat na veřejnou obecní knihovnu. Vyřazováním knih během války knihovní fond utrpěl výraznou újmu a jeho stav se snížil.
Po válce od roku 1945 zahájila knihovna opět naplno svoji činnost. V roce 1948 se ujal uvolněné knihovnické funkce učitel Jan Doležel, díky němu se rozvinuly nové knihovnické formy práce obzvláště s mládeží. V roce 1962 dosáhla knihovna nejvyššího vyznamenání - titulu „Vzorná lidová knihovna“. O dva roky později se stala profesionální knihovnou. Jako jedna z prvních v přerovském okrese plnila Místní knihovna Brodek u Přerova od roku 1965 funkci střediskovou a poskytovala metodické, bibliografické a meziknihovní výpůjční služby knihovnám sedmi spádových obcí. Od 70. let až do roku 2000 patřila knihovna pod metodické vedení Okresní knihovny v Přerově. Na přelomu milénia došlo k organizačním změnám. V červenci r. 2000 se knihovna v Brodku začlenila pod správu své obce a v témže roce dosáhla za vynikající výsledky v celostátní soutěži ocenění v podobě titulu „Knihovna roku 2000“.
Od 1. května 2009 nese místní knihovna znovu svůj původní název - Masarykova knihovna Brodek u Přerova.

Vytvořeno 8.4.2010 14:56:04 | přečteno 1793x | MMPr
 

Kontakty:

Městys Brodek u Přerova
Masarykovo náměstí 13
751 03 Brodek u Přerova 

Tel.: 581 741 004
Podatelna: obec@brodekuprerova.cz
Datová schránka: qu7bw79

Další kontakty

Úřední hodiny Úřadu městyse Brodek u Přerova:
PONDĚLÍ: 8 – 12 | 13 – 17 
ÚTERÝ: 8 – 12 | 13 – 14 
STŘEDA: 8 – 12 | 13 – 17 
ČTVRTEK: 8 – 12 | 13 – 14 
PÁTEK: Zavřeno pro veřejnost

 
load