Junák v roce 2003

Skautské oddíly v Brodku u Přerova žádný měsíc v roce 2003 opravdu nepromarnily.

Na začátku nového roku a vlastně o silvestrovském večeru se konal večírek oldskautů v táborové základně v Nejdku. Poté se uskutečnila zimní výprava 1. oddílu - Junáci odjeli na táborovou základnu v Nejdku a 5. oddíl Rokeťáci jeli na zájezd na plavecký stadion do Přerova. V tomto měsíci se také konalo zasedání vedení střediska - vyhodnocení roku 2002 (hospodářské výsledky střediska, tábor 2002, inventarizace majetku, registrace 2003, schválení plánů činnosti pro rok 2003). V měsíci únoru se konala "Výprava do severní země" - 2. oddílu Vlčat na táborovou základnu v Nejdku a také výjezdní zasedání Svojsíkova oddílu - Hanácké oblasti.

V březnu se uskutečnil zdravotnický kurz pro činovníky a družiny Roverů přenocovaly pod stany. Byla také uspořádána "Kuličkyáda", které se zúčastnilo 70 osob, z toho 53 hráčů v 5-ti kategoriích.
V dubnu se brodečtí skauti setkali s brněnskými kolegy (přenocování v klubovně, návštěva zvonkohry a Svatého Kopečku). Další akcí byl tradiční výstup k mohyle popravených skautů na Ivančeně (v Beskydech) O filipojakubské noci se tak jako každý rok konal Tradiční slet čarodějnic - s doprovodným programem, kterého se zúčastnilo 253 spoluobčanů.V průběhu měsíce dubna se junácké středisko zúčastnilo celorepublikové charitativní sbírky "Pomozte dětem - Kuře". Při této sbírce se podařilo nashromáždit z příspěvků od spoluobčanů částku 1531,- Kč.

Na květen připadla soutěž okresního Svojsíkova závodu, který se konal v Hranicích na Moravě; byla uskutečněna brigáda na táborové základně v Nejdku (kácení dřeva, údržbářské opravy, úprava terénu u studánky s pitnou vodou a na konec května se pořádaly 6. přebory v lukostřelbě, kterých se zúčastnili skauti z Hranického a Lipnického střediska. Celý červen byl věnován přípravným pracem k zajištění táborových turnusů (zásobování…). V červenci a v srpnu odjelo prožít své letní prázdniny na táborovou základnu 376 táborníků, a to celkem v pěti turnusech. V měsíci září byla uspořádána celorepubliková putovní výstava dokumentující mezinárodní skautské jamboree v Thajsku, kterého se zúčastnili skauti ze 142 zemí světa.

V měsíci říjnu se konala brigáda na táborové základně v Nejdku ve spolupráci s Lesní správou Jindřichov a skauti také vysadili 300 sazenic stromů ve spolupráci s OÚ Brodek u Přerova v Kleštínku.
V listopadu se uskutečnily stavební práce na opravě klubovny, jako je nahození fasády na zadní trakt klubovny za finanční podpory OÚ Brodek u Přerova a Junáci navštívili mezinárodní výstavy skautských sběratelů v Olomouci (odznaky Sk., linoryty, pohlednice, známky, časopisy…). Na závěr roku byla uspořádána vánoční besídka s programem.

Vytvořeno 7.9.2010 16:09:26 | přečteno 1921x | MMPr
 

Kontakty:

Městys Brodek u Přerova
Masarykovo náměstí 13
751 03 Brodek u Přerova 

Tel.: 581 741 004
Podatelna: obec@brodekuprerova.cz
Datová schránka: qu7bw79

Další kontakty

Úřední hodiny Úřadu městyse Brodek u Přerova:
PONDĚLÍ: 8 – 12 | 13 – 17 
ÚTERÝ: 8 – 12 | 13 – 14 
STŘEDA: 8 – 12 | 13 – 17 
ČTVRTEK: 8 – 12 | 13 – 14 
PÁTEK: Zavřeno pro veřejnost

 
load