Ceník služeb

poskytovaných Úřadem městyse v Brodku u Přerova

Poplatky na úseku matriky a evidence obyvatel

dle zák. 634/2004 sb. o správních poplatcích ve znění pozdějších předpisů - výňatek:

 • nahlédnutí do matriční knihy nebo sbírky listin 20,- Kč za každou matriční událost
 • ohlášení změny místa trvalého pobytu 50,- Kč za osoby na 1 přihlaš. lístku
 • výpis z informačního systému 50,- Kč
 • vydání stejnopisu rodného, oddacího nebo úmrtního listu 100,- Kč
 • ověření listiny 30,- Kč za každou i započatou stránku
 • ověření podpisu nebo otisku razítka 30,- Kč
 • přijetí žádosti o vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů 100,- Kč
 • vydání povolení změny příjmení (hanlivého, výstředního, směšného, zkomoleného, cizojazyčného..) 100,- Kč
 • vydání povolení změny příjmení v ostatních případech 1000,- Kč

Uzavření manželství

 • mezi snoubenci, nemá-li ani jeden z nich trvalý pobyt na území ČR 3000,- Kč
 • mezi snoubenci, z nichž pouze jeden má trvalý pobyt na území ČR 2000,- Kč
 • vydání povolení uzavřít manželství mimo stanovenou dobu nebo mimo úředně určenou místnost 1000,- Kč
 • vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství v cizině nebo s cizincem 500,- Kč
Vytvořeno 23.3.2010 11:37:21 - aktualizováno 31.5.2012 14:44:52 | přečteno 8649x | MMPr
 

Kontakty:

Městys Brodek u Přerova
Masarykovo náměstí 13
751 03 Brodek u Přerova 

Tel.: 581 741 004
Podatelna: obec@brodekuprerova.cz
Datová schránka: qu7bw79

Další kontakty

Úřední hodiny Úřadu městyse Brodek u Přerova:
PONDĚLÍ: 8 – 12 | 13 – 17 
ÚTERÝ: 8 – 12 | 13 – 14 
STŘEDA: 8 – 12 | 13 – 17 
ČTVRTEK: 8 – 12 | 13 – 14 
PÁTEK: Zavřeno pro veřejnost

 
load