E-podatelna

Elektronická adresa podatelny: obec@brodekuprerova.cz

Pravidla pro doručování datových zpráv

Elektronická podatelna zajišťuje centrální příjem podání v elektronické podobě a provádí následující kontroly

 • zda je podání přijaté v elektronické podobě čitelné
 • zda obsahuje adresu elektronické pošty odesílatele
 • zda je elektronicky podepsáno - platný, zaručený elektronický podpis a kvalifikovaný certifikát vydaný akreditovanou certifikační autoritou
  a doručí (předá) tato podání příslušnému odboru k vyřízení.

Doručení zprávy podepsané zaručeným elektronickým podpisem se odesílateli potvrzuje, pokud je možné z přijaté datové zprávy zjistit elektronickou adresu odesílatele.


Pokud potvrzení doručení datové zprávy nedojde, zpráva nebyla doručena. Datové zprávy, které nejsou podepsány zaručeným elektronickým podpisem jsou považovány za běžnou e-mailovou komunikaci a jejich příjem e-podatelna nepotvrzuje.

Příjem datových zpráv na elektronické adrese e-podatelny je nepřetržitý, potvrzení o doručení datové zprávy je odesíláno v pracovní době úřadu městyse

Součástí zprávy o potvrzení doručení datové zprávy je:

 • zaručený elektronický podpis pracovníka podatelny
 • datum a čas kdy byla datová zpráva doručena
 • identifikátor datové zprávy(dokumentu) přidělený elektronickou podatelnou

Technické parametry přijímaných datových zpráv

Podání v elektronické podobě je možno zasílat jako přílohu e-mailu ve formátech:

 • prostý text (CP 852, 1250) s příponou .TXT
 • HTML dokument s příponou .HTM nebo .HTML
 • Adobe Acrobat dokument s příponou .PDF
 • dokument Rich Text Format s příponou .RTF
 • Microsoft Word s příponou .DOC
 • Microsoft Excel s příponou .XLS
 • rastrový obrázek GIF, BMP, JPG, PNG, TIF s odpovídající příponou
 • video soubor ve formátu MPEG1 s příponou MPG, MPEG
 • video soubor ve formátu WMV s příponou WMV
 • audio soubor ve formátu MP3, WAV s odpovídající příponou

Přílohy datové zprávy mohou být komprimovány kompresí ZIP verze 2.0 bez zaheslování. Přílohy jiných formátů nebude elektronická podatelna zchopna zpracovat.
Spustitelné soubory (např. .EXE, .COM apod.), nebo zaheslované ZIP soubory nebudou přijaty. Maximální přípustná velikost datové zprávy včetně přílohy je 5 MB.
V předmětu a těle zprávy uveďte doplňující informace.

Postup při zjištění škodlivého kódu u přijaté datové zprávy
Datová zpráva, u které byl zjištěn škodlivý kód není přijata. Na adresu odesílatele není zasíláno sdělení o zjištění škodlivého kódu.

Vyřizování dotazů týkajících se provozu elektronické podatelny

Vaše dotazy zasílejte na elektronickou adresu obec@brodekuprerova.cz

Seznam oprávněných zaměstnanců městyse - elektronické podatelny:

Kvalifikované certifikáty uvedených zaměstnanců jsou na URL: http://qca.postsignum.cz/www/query_crt.php
Certifikáty kořenové a podřízení certifikační autority jsou na URL: http://qca.postsignum.cz/www/authorities.php

Kvalifikované certifikáty vydala Česká pošta a.s.

Osobní a poštovní přijímání datových zpráv na technických nosičích

ADRESA:
Městys Brodek u Přerova, Masarykovo náměstí 13, 751 03 Brodek u Přerova
Tato adresa je určena pro příjem veškerých datových zpráv doručovaných na technických nosičích.

Úřední hodiny podatelny

Technické parametry fyzických nosičů, na nichž lze předávat datové zprávy

Datové zprávy jsou přijímány na 3,5" disketách, nebo na CD.
Maximální přípustná velikost přijímané datové zprávy je 5 MB

Legislativní úprava k elektronickému podpisu a elektronické podatelně

 • Zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu, ve znění pozdějších předpisů
 • Nařízení vlády 495/2004 Sb., o elektronickém podpisu
 • Nařízení vlády 496/2004 Sb., o elektronických podatelnách
Vytvořeno 23.3.2010 11:36:34 - aktualizováno 30.8.2010 17:16:05 | přečteno 7088x | MMPr
 

Kontakty:

Městys Brodek u Přerova
Masarykovo náměstí 13
751 03 Brodek u Přerova 

Tel.: 581 741 004
Podatelna: obec@brodekuprerova.cz
Datová schránka: qu7bw79

Další kontakty

Úřední hodiny Úřadu městyse Brodek u Přerova:
PONDĚLÍ: 8 – 12 | 13 – 17 
ÚTERÝ: 8 – 12 | 13 – 14 
STŘEDA: 8 – 12 | 13 – 17 
ČTVRTEK: 8 – 12 | 13 – 14 
PÁTEK: Zavřeno pro veřejnost

 
load