Avízo výzvy MAS Hanácké Království OPZ Prorodinná opatření

dovolujeme si Vás upozornit na blížící se výzvu MAS Hanácké Království na Prorodinná opatřeníkterá bude vyhlášena v polovině července 2017

Přílohy:

Předběžný text výzvy je uveden v na stránkách MAS Hanácké Království http://hanacke-kralovstvi.cz/cz/1/uvodni-strana

Platný dokument bude zveřejněn na webu v den vyhlášení výzvy.

Projekt je zaměřen na tyto dvě aktivity:

1.1 Zařízení péče o děti zajišťující péči o děti v době mimo školní vyučování (ranní či odpolední pobyt) – aktivita pro ZŠ

1.2 Příměstské tábory (tzn. nepobytové tábory – rodiče ráno děti přivedou a odpoledne zase odvedou)

Na jednání Rady spolku MAS byl podpořen návrh vytvořit za území MAS jeden velký komplexní projekt, do kterého by se mohly zapojit jak ZŠ s potřebou rozšíření kapacit školních družin, tak spolky realizující na území příměstské tábory. Cílem je nabídnout možnost zapojení v celém území a především usnadnit samotnou realizaci těchto aktivit vzhledem k podmínkám Operačního programu Zaměstnanost (min. hranice rozpočtu 400 tis, složitá administrace). Žadatelem by byla MAS Hanácké Království, které by vedla projekt finančně a administrativně a za samotné aktivity by zodpovídali jednotliví partneři zapojení do projektu.

Předpokládaný termín realizace: červenec 2018 – červen 2021

Pro představu uvádíme výčet možných uznatelných nákladů:

  • Mzdy pro osoby pracující s dětmi – vedoucí školních družin, příměstských táborů
  • Vybavení a pomůcky pro potřeby dané aktivity – např. nákup pomůcek do školního klubu, hry, sportovní potřeby
  • V malé míře i stavební úpravy nebo zhodnocení stavby (vždy musí souviset s předmětem realizace a být v přiměřeném objemu k dané aktivitě)

Co je nutné splnit?

1.3Zařízení péče o děti zajišťující péči o děti v době mimo školní vyučování (ranní či odpolední pobyt)

  • zařízení je určeno pro děti, které jsou žáky 1. stupně ZŠ (popř. přípravné třídy ZŠ)[1]
  • minimální kapacita zřizovaného zařízení je 5 dětí, přičemž optimální počet dětí na jednu pečující osobu je nejvýše 15
  • do rozpočtu projektu je možné zahrnout také náklady na doprovody dětí před/po vyučování do/z provozovaného zařízení a náklady na pečující osobu v době pobytu skupiny dětí ve venkovních prostorách tak, aby se skupinou dětí byly vždy 2 pečující osoby

1.4Příměstské tábory

  • doba konání příměstského tábora je omezena pouze na pracovní dny
  • minimální kapacita příměstského tábora je 10 dětí 
  • s rodiči dětí musí příjemce uzavřít písemnou smlouvu o poskytování služby
  • je nutné vést denní evidenci přítomných dětí

Pokud máte předběžný zájem o zapojení do projektu, vyplňte pro nás prosím krátký dotazník (viz níže) nejpozději do 7.7.2017 a zašlete emailem na andryskova@hanacke-kralovstvi.cz.

Následně proběhne vyhodnocení a příprava žádosti projektu a zájemci budou osloveni s další specifikací a zrealizuje se seminář, kde se bude probírat detailněji obsah projektu a nastavení aktivit.

Děkujeme za Váš zájem a čas.

DOTAZNÍK

Aktivita 1 - Zařízení péče o děti zajišťující péči o děti v době mimo školní vyučování (ranní či odpolední pobyt) – pouze pro ZŠ

Bereme v potaz, že níže uvedené odpovědi budou kromě bodu 1 Vaším odhadem.

Název ZŠ:…………………………………………………………..

1) V jakém situaci se nyní nacházíte s kapacitou školní družiny (ŠKRTNĚTE NEHODÍCÍ SE)?

a. Dostatečná x Nedostatečná kapacita

b. Pro školní rok 2018/2019 - Dostatečná x Nedostatečná kapacita

2) Výhledově v školním roce (ŠKRTNĚTE NEHODÍCÍ SE A NAPIŠTE POČET):

a. 2018/2019 – dostatečná  X nedostatečná (kolik míst asi bude chybět) …………………………………………………………….

b. 2019/2020 – dostatečná  X nedostatečná (kolik míst asi bude chybět) …………………………………………………………….

c. 2020/2021 – dostatečná  X nedostatečná (kolik míst asi bude chybět) ……………………………………………………………….

3) V rámci projektu využijete – VYBERTE PROSÍM NÁSLEDUJÍCÍ MOŽNOSTI A STRUČNĚ POPIŠTE

a. MZDOVÉ NÁKLADY – (kolik osob, úvazky)

i. 2018/2019 - ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ii. 2019/2020 - ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

iii. 2020/2021 - ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

b. VYBAVENÍ – (jen výčet a cenu za měsíc) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

c. STAVEBNÍ ÚPRAVY – INVESTICE – (uveďte co a částku) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Aktivita 2 - Příměstské tábory

Bereme v potaz, že níže uvedené odpovědi budou kromě bodu 1 Vaším kvalifikovaným odhadem.

Název spolku: …………………………………………………………………..

1) Kolik příměstských táborů jste realizovali v posledních 3 letech? Kapacita tábora? Věk dětí? (pokud jste nerealizaovali, nechte nevyplněné, popř. pokud jste realizovali pobytové tábory uveďte)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

2) Uveďte prosím zvažovaný počet příměstských táborů, kapacitu a věk dětí (předškoláci, první stupeň ZŠ, dle potřeby rozepište – např.  2018/2019 - 1x tábor pro děti předškolní, max 12, 1x tábor pro děti ZŠ – max. 20 )

a. 2018/2019 - ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

b. 2019/2020 - ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

c. 2020/2021 - ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..............................

3) V rámci projektu využijete – VYBERTE PROSÍM NÁSLEDUJÍCÍ MOŽNOSTI A STRUČNĚ POPIŠTE

a. MZDOVÉ NÁKLADY – (kolik osob na 1 tábor, počet hodin na 1 tábor,  2018/2019 – 2 příměstské tábory, vždy 2 vedoucí, každá 40 hodin – provoz po – pá 8:00 -16:00 )

i. 2018/2019 - ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ii. 2019/2020 - ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

iii. 2020/2021 - ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

b. VYBAVENÍ a pomůcky – (jen výčet a cenu za tábor) – zatím se meze nekladou, bude předmětem jednání s MPSV ohledně uznatelnosti J, ovšem přiměřeně ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

c. STAVEBNÍ ÚPRAVY – INVESTICE – (pokud zvažujete, uveďte co a částku) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


[1] V oblasti péče o děti na 1. stupni ZŠ platí následující:

- v případě provozování služby ve formě volné živnosti vyhláška č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých,

- pokud není služba provozována jako živnost (tedy nikoliv za účelem zisku), stačí respektovat obecně závazné právní předpisy (zákonná opatření se širší působností vymezující pravidla týkající se odpovědnosti za škodu, občanskoprávních a pracovněprávních vztahů, právnických osob, bezpečnosti staveb a požární ochrany).

Vytvořeno 29.6.2017 10:50:02 - aktualizováno 29.6.2017 10:51:01 | přečteno 1374x | MMPr
 

Kontakty:

Městys Brodek u Přerova
Masarykovo náměstí 13
751 03 Brodek u Přerova 

Tel.: 581 741 004
Podatelna: obec@brodekuprerova.cz
Datová schránka: qu7bw79

Další kontakty

Úřední hodiny Úřadu městyse Brodek u Přerova:
PONDĚLÍ: 8 – 12 | 13 – 17 
ÚTERÝ: 8 – 12 | 13 – 14 
STŘEDA: 8 – 12 | 13 – 17 
ČTVRTEK: 8 – 12 | 13 – 14 
PÁTEK: Zavřeno pro veřejnost

 
load