Poplatky za odpadový systém městyse, za psa a za užívání veřejného prostranství

Peníze

parkování dopravních prostředků

Poplatek je možno uhradit v hotovosti nebo kartou na pokladně městyse v níže uvedené dny, nebo na účet č. 1883113379/0800

  • VS Brodek 10... a číslo domu
  • VS Luková 20... a číslo domu

do textu je nutno napsat, za které osoby je poplatek uhrazen (pokud není uhrazen za všechny osoby jednorázově, nebo zavolat telefonicky na č. 581701205.

Pokladní dny:

  • pondělí 18.2.2019
  • středa 20.2.2019
  • pondělí 25.2.2019
  • středa 27.2.2019
  • pondělí 11.3.2019
  • středa 13.3.2019

Sazba poplatku  činí 550,- Kč na osobu, která má v městyse  trvalý pobyt.

Majitel nemovitosti, který nemá trvalý pobyt v našem městyse a v této nemovitosti nemá hlášený trvalý pobyt žádná osoba, je povinen zaplatit poplatek ve výši 550,-- Kč.

Poplatek za psa na rok 2019 činí 200,- Kč. Poplatek ze psa v bytě městyse činí 500,- Kč.

Osoby, které jsou umístěné v domovech pro seniory mimo  městys Brodek u Přerova, ve zdravotnických zařízeních, v domovech pro osoby se zdravot. postižením, osoby ve výkonu trestu odnětí svobody  nepřetržitě minimálně 6 měsíců v příslušném kalendářním roce jsou od poplatku osvobozeny na základě potvrzení z příslušného zařízení.

Od poplatku jsou osvobozeny také děti do věku 1 roku.

Osoby,  které se v příslušném kalendářním roce  prokazatelně zdržují  nepřetržitě déle než 6 měsíců v zahraničí na základě potvrzení z příslušné země, které bude přeloženo do českého jazyka  nebo předložení Čestného prohlášení od jejich zástupců, kteří jsou zplnomocněni jednat za ně /včetně tohoto úředně ověřeného zplnomocnění/ jsou od poplatku osvobozeny.

Brodek u Přerova 14.1.2019 Ing. Roman Zbožínek, starosta městyse

Vytvořeno 21.1.2019 12:34:51 | přečteno 643x | MMPr
 

Kontakty:

Městys Brodek u Přerova
Masarykovo náměstí 13
751 03 Brodek u Přerova 

Tel.: 581 741 004
Podatelna: obec@brodekuprerova.cz
Datová schránka: qu7bw79

Další kontakty

Úřední hodiny Úřadu městyse Brodek u Přerova:
PONDĚLÍ: 8 – 12 | 13 – 17 
ÚTERÝ: 8 – 12 | 13 – 14 
STŘEDA: 8 – 12 | 13 – 17 
ČTVRTEK: 8 – 12 | 13 – 14 
PÁTEK: Zavřeno pro veřejnost

 
load