Poplatky za odpadový systém městyse, za psa a za užívání veřejného prostranství (parkování)

Možnosti platby

Poplatek je možno uhradit v hotovosti nebo kartou na pokladně městyse v níže uvedené dny, nebo na účet č. 1883113379/0800

  • VS Brodek 10... a číslo domu
  • VS Luková 20... a číslo domu

do textu je nutno napsat, za které osoby je poplatek uhrazen (pokud není uhrazen za všechny osoby jednorázově) nebo zavolat telefonicky na č. 581 701 205.

Kdy je možno zaplatit osobně:

  • pondělí -15.2.2021
  • středa - 17.2.2021
  • pondělí - 22.2.2021
  • středa - 24.2.2021
  • středa - 10.3.2021
  • pondělí - 5.3.2021

vždy 8,00 – 12,00 hod  a 13,00 – 16,30 hod.

Výše poplatků

Sazba poplatku za odpadový systém městyse,  činí 550,-- Kč na osobu, která má v městyse  trvalý pobyt. Majitel nemovitosti, který nemá trvalý pobyt v našem městyse a v této nemovitosti nemá hlášený trvalý pobyt žádná osoba, je povinen zaplatit poplatek ve výši 550,-- Kč.

Poplatek za psa na rok 2021 činí 200,--Kč.

Poplatek ze psa v bytě městyse rok 2021 činí 500,-- Kč.

Poplatek za užívání veřejného prostranství v roce 2021 je 500,- Kč za rok.

Osvobození od poplatku

Osoby, které jsou umístěné v domovech pro seniory mimo  městys Brodek u Přerova, ve zdravotnických zařízeních, v domovech pro osoby se zdravot. postižením, osoby ve výkonu trestu odnětí svobody  nepřetržitě minimálně 6 měsíců v příslušném kalendářním roce jsou od poplatku osvobozeny na základě potvrzení z příslušného zařízení.

Od poplatku jsou osvobozeny také děti do věku 1 roku.

Osoby,  které se v příslušném kalendářním roce  prokazatelně zdržují  nepřetržitě déle než 6 měsíců v zahraničí na základě potvrzení z příslušné země, které bude přeloženo do českého

jazyka  nebo předložení Čestného prohlášení od jejich zástupců, kteří jsou zplnomocněni jednat za ně /včetně tohoto úředně ověřeného zplnomocnění/ jsou od poplatku osvobozeny.

Brodek u Přerova 25.1.2021, Ing. Roman Zbožínek, starosta městyse


Vytvořeno 26.1.2021 8:37:10 - aktualizováno 15.3.2021 13:03:49 | přečteno 1333x | MMPr
 

Kontakty:

Městys Brodek u Přerova
Masarykovo náměstí 13
751 03 Brodek u Přerova 

Tel.: 581 741 004
Podatelna: obec@brodekuprerova.cz
Datová schránka: qu7bw79

Další kontakty

Úřední hodiny Úřadu městyse Brodek u Přerova:
PONDĚLÍ: 8 – 12 | 13 – 17 
ÚTERÝ: 8 – 12 | 13 – 14 
STŘEDA: 8 – 12 | 13 – 17 
ČTVRTEK: 8 – 12 | 13 – 14 
PÁTEK: Zavřeno pro veřejnost

 
load