Poplatky za odpadový systém městyse, za psa a za užívání veřejného prostranství v roce 2020

Poplatky za odpadový systém městyse, za psa a za užívání veřejného prostranství /parkování dopravních prostředků/.

Poplatek je možno uhradit v hotovosti nebo kartou na pokladně městyse v níže uvedené dny, nebo na účet č. 1883113379/0800

 • VS Brodek 10... a číslo domu
 • VS Luková 20... a číslo domu

do textu je nutno napsat, za které osoby je poplatek uhrazen (pokud není uhrazen za všechny osoby jednorázově), nebo zavolat telefonicky na č. 581 701 205.

Pokladna:

 • pondělí 17.2.2020
 • středa 19.2.2020
 • pondělí 24.2.2020
 • středa 26.2.2020
 • pondělí 9.3.2020
 • středa 11.3.2020

Sazba poplatku za odpad

 • činí 550,-- Kč na osobu, která má v městyse  trvalý pobyt.
 • majitel nemovitosti, který nemá trvalý pobyt v našem městyse a v této nemovitosti nemá hlášený trvalý pobyt žádná osoba, je povinen zaplatit poplatek ve výši 550,-- Kč.

Poplatek za psa

 • Poplatek za psa na rok 2020 činí 200,--Kč.
 • Poplatek ze psa v bytě městyse činí 500,-- Kč.

Osvobození od poplatku

Osoby, které jsou umístěné v domovech pro seniory mimo  městys Brodek u Přerova, ve zdravotnických zařízeních, v domovech pro osoby se zdravot. postižením, osoby ve výkonu trestu odnětí svobody  nepřetržitě minimálně 6 měsíců v příslušném kalendářním roce jsou od poplatku osvobozeny na základě potvrzení z příslušného zařízení.

Od poplatku jsou osvobozeny také děti do věku 1 roku.

Osoby,  které se v příslušném kalendářním roce  prokazatelně zdržují  nepřetržitě déle než 6 měsíců v zahraničí na základě potvrzení z příslušné země, které bude přeloženo do českého jazyka  nebo předložení Čestného prohlášení od jejich zástupců, kteří jsou zplnomocněni jednat za ně (včetně tohoto úředně ověřeného zplnomocnění) jsou od poplatku osvobozeny.

Brodek u Přerova 24.1.2020, Ing. Roman Zbožínek, starosta městyse


Vytvořeno 27.1.2020 11:11:32 | přečteno 1121x | MMPr
 

Kontakty:

Městys Brodek u Přerova
Masarykovo náměstí 13
751 03 Brodek u Přerova 

Tel.: 581 741 004
Podatelna: obec@brodekuprerova.cz
Datová schránka: qu7bw79

Další kontakty

Úřední hodiny Úřadu městyse Brodek u Přerova:
PONDĚLÍ: 8 – 12 | 13 – 17 
ÚTERÝ: 8 – 12 | 13 – 14 
STŘEDA: 8 – 12 | 13 – 17 
ČTVRTEK: 8 – 12 | 13 – 14 
PÁTEK: Zavřeno pro veřejnost

 
load