Poplatky za odpadový systém městyse, za psa a za užívání veřejného prostranství

Poplatek je možno uhradit v hotovosti nebo kartou na pokladně městyse v níže uvedené dny, nebo na účet č. 1883113379/0800

  • VS Brodek 10... a číslo domu
  • VS Luková 20... a číslo domu

do textu je nutno napsat, za které osoby je poplatek uhrazen /pokud není uhrazen za všechny osoby jednorázově/, nebo zavolat telefonicky na č. 581701205.

  • středa 14.2.2018
  • pondělí 19.2.2018
  • středa 21.2.2018
  • pondělí 26.2.2018
  • pondělí 12.3.2018
  • středa 14.3.2018

Sazba poplatku  činí 500,-- Kč na osobu, která má v městyse  trvalý pobyt.

Majitel nemovitosti, který nemá trvalý pobyt v našem městyse a v této nemovitosti nemá hlášený trvalý pobyt žádná osoba, je povinnen zaplatit poplatek ve výši 500,-- Kč.

Poplatek za psa na rok 2018 činí 200,--Kč. Poplatek ze psa v bytě městyse činí 500,-- Kč.

Osoby, které jsou umístěné v domovech pro seniory mimo  městys Brodek u Přerova, ve zdravotnických zařízeních, v domovech pro osoby se zdravot. postižením, osoby ve výkonu trestu odnětí svobody  nepřetržitě minimálně 6 měsíců v příslušném kalendářním roce jsou od poplatku osvobozeny na základě potvrzení z příslušného zařízení.

Od poplatku jsou osvobozeny také děti do věku 1 roku.

Osoby,  které se v příslušném kalendářním roce  prokazatelně zdržují  nepřetržitě déle než 6 měsíců v zahraničí na základě potvrzení z příslušné země, které bude přeloženo do českého jazyka  nebo předložení Čestného prohlášení od jejich zástupců, kteří jsou zplnomocněni jednat za ně /včetně tohoto úředně ověřeného zplnomocnění/ jsou od poplatku osvobozeny.

Brodek u Přerova 11.1.2018 Ing. Roman Zbožínek, starosta městyse

Vytvořeno 22.1.2018 16:53:30 | přečteno 589x | MMPr
 

Kontakty:

Městys Brodek u Přerova
Masarykovo náměstí 13
751 03 Brodek u Přerova 

Tel.: 581 741 004
Podatelna: obec@brodekuprerova.cz
Datová schránka: qu7bw79

Další kontakty

Úřední hodiny Úřadu městyse Brodek u Přerova:
PONDĚLÍ: 8 – 12 | 13 – 17 
ÚTERÝ: 8 – 12 | 13 – 14 
STŘEDA: 8 – 12 | 13 – 17 
ČTVRTEK: 8 – 12 | 13 – 14 
PÁTEK: Zavřeno pro veřejnost

 
load