Poplatky za odpady a psy pro rok 2016

Poplatky za odpady a psy je možno uhradit vždy od 8,00 - 12,00 a od  13,00 - 16,30 hod :

1. V hotovosti na pokladně městyse v následující dny:
 • středa 20.1.2016
 • pondělí 25.1.2016
 • středa 27.1.2016
 • pondělí 8.2.2016
 • středa 10.2.2016
 • pondělí 15.2.2016
 • středa 17.2.2016
2. Na účet městyse Brodek u Přerova č.ú. 1883113379/0800
 • VS: pro Brodek 10...(číslo domu), pro Lukovou 20...(číslo domu)
 • SS: Datum narození (osob, ze které je úhrada provedena)

Bytové domy

platba za každou osobu samostatně včetně VS a SS.

Pokud nehradíte poplatek za všechny osoby v domácnosti jednorázově, volejte na účtárnu na tel. 581701205 nebo piště na meil dienerova@brodekuprerova.cz 


Výše poplatků na rok 2016

Sazba poplatku  za odpad činí 500,-- Kč na osobu, která má v městyse  trvalý pobyt.

Majitel nemovitosti, který nemá trvalý pobyt v městyse a v nemovitosti nemá hlášený trvalý pobyt žádná osoba, zaplatí poplatek ve výši 250,-- Kč.

Poplatek za psa na rok 2016 činí 200,--Kč, v bytě městyse činí 500,-- Kč.

Osvobození od poplatku

 • Osoby, umístěné v domovech pro seniory nebo v léčebnách  mimo městys Brodek u Přerova nepřetržitě minimálně 6 měsíců, jsou v příslušném kalendářním roce od poplatku osvobozeny na základě potvrzení z příslušného zařízení.
 • Děti do věku 1 roku.
 • Osoby,  které se v příslušném kalendářním roce  prokazatelně zdržují  nepřetržitě déle než 6 měsíců v zahraničí, budou na základě potvrzení o pobytu z příslušné země, které bude přeloženo do českého jazyka, od poplatku osvobozeny. Případně zmocnění zástupci osob zdržujících se v zahraničí mohou předložit Čestné prohlášení, které bude doloženo jejich úředně ověřeným zplnomocněním.


Brodek u Přerova 11.1.2016

 Ing.Roman Zbožínek, starosta městyse

Vytvořeno 12.1.2016 14:50:05 | přečteno 982x | fojtikova.alena
 

Kontakty:

Městys Brodek u Přerova
Masarykovo náměstí 13
751 03 Brodek u Přerova 

Tel.: 581 741 004
Podatelna: obec@brodekuprerova.cz
Datová schránka: qu7bw79

Další kontakty

Úřední hodiny Úřadu městyse Brodek u Přerova:
PONDĚLÍ: 8 – 12 | 13 – 17 
ÚTERÝ: 8 – 12 | 13 – 14 
STŘEDA: 8 – 12 | 13 – 17 
ČTVRTEK: 8 – 12 | 13 – 14 
PÁTEK: Zavřeno pro veřejnost

 
load