Poplatky za odpady a psy

Znak městyse Brodek u Přerova

Sazba poplatku za odpad činí 500,- Kč/osobu s trvalým pobytem. Majitel nemovitosti, který nemá trvalý pobyt v městyse a v nemovitosti nemá hlášený trvalý pobyt žádná osoba, zaplatí poplatek 250,- Kč. Poplatek za psa činí 200,- Kč, v bytě městyse 500,- Kč.

Poplatky za odpady a psy je možno uhradit:

1) V hotovosti na pokladně městyse v následující dny:
  • středa 21.1.2015
  • pondělí 26.1.2015
  • středa 28.1.2015
  • pondělí 9.2.2015
  • středa 11.2.2015
  • pondělí 16.2.2015

vždy od 8,00 - 12,00 a od 13,00 - 16,30 hod

2) Na účet městyse Brodek u Přerova
  • ČÚ: 1883113379/0800
  • VS: pro Brodek 10...(číslo domu), pro Lukovou 20...(číslo domu)
  • SS: Datum narození (osob, za které je úhrada provedena)

Bytové domy - platba za každou osobu samostatně včetně VS a SS.

Pokud nehradíte poplatek za všechny osoby v domácnosti jednorázově, volejte na účtárnu na tel. 581 701 205 nebo pište na meil dienerova@brodekuprerova.cz 

Výše poplatků na rok 2015

Sazba poplatku za odpad činí 500,-- Kč/osobu s trvalým pobytem.

Majitel nemovitosti, který nemá trvalý pobyt v městyse a v nemovitosti nemá hlášený trvalý pobyt žádná osoba, zaplatí poplatek 250,-- Kč.

Poplatek za psa činí 200,-- Kč, v bytě městyse 500,-- Kč.

Osvobození od poplatků

Osoby, umístěné v domovech pro seniory nebo v léčebnách mimo městys nepřetržitě minimálně 6 měsíců, jsou v příslušném roce od poplatku osvobozeny na základě potvrzení příslušného zařízení.

Osoby, které se v kalendářním roce prokazatelně zdržují nepřetržitě déle než 6 měsíců v zahraničí, budou na základě potvrzení o pobytu z příslušné země od poplatku osvobozeny. Potvrzení nutno přeložit do českého jazyka. Případně zplnomocnění zástupci osob zdržujících se v zahraničí mohou předložit Čestné prohlášení, které bude doloženo jejich úředně ověřeným zplnomocněním.

ikona souboruJak a kde zaplatit poplatky

Ing. Roman Zbožínek, starosta městyse

Vytvořeno 7.1.2015 19:46:17 - aktualizováno 22.1.2015 11:45:54 | přečteno 2679x | MMPr
 

Kontakty:

Městys Brodek u Přerova
Masarykovo náměstí 13
751 03 Brodek u Přerova 

Tel.: 581 741 004
Podatelna: obec@brodekuprerova.cz
Datová schránka: qu7bw79

Další kontakty

Úřední hodiny Úřadu městyse Brodek u Přerova:
PONDĚLÍ: 8 – 12 | 13 – 17 
ÚTERÝ: 8 – 12 | 13 – 14 
STŘEDA: 8 – 12 | 13 – 17 
ČTVRTEK: 8 – 12 | 13 – 14 
PÁTEK: Zavřeno pro veřejnost

 
load