Přerušení dodávky pitné vody

Dne 30.7.2015 od 7,00 do 15,00 hodin bude přerušena dodávka pitné vody do Brodku u Přerova, Lukové, Majetína, Citova a Císařova z důvodu provádění montážních prací pro výstavbu nových vodoměrných šachet.

Náhradní zásobení výše uvedených obcí bude zajištěno pojízdnou cisternou z provozu dopravy. Doporučujeme odběratelům, aby se na tento den dostatečně předzásobili pitnou vodou.