Úprava dopravního značení v Brodku u Přerova

Z důvodu realizace akce Revitalizace Revolučního náměstí a přilehlých komunikací dojde k úpravám v termínu od 1.10. do 15.12.2015.   

Příloha č.1

Příloha č.2