Poplatky za odpady a psy pro rok 2016

Poplatky za odpady a psy je možno uhradit vždy od 8,00 - 12,00 a od  13,00 - 16,30 hod :

1. V hotovosti na pokladně městyse v následující dny:
2. Na účet městyse Brodek u Přerova č.ú. 1883113379/0800

Bytové domy

platba za každou osobu samostatně včetně VS a SS.

Pokud nehradíte poplatek za všechny osoby v domácnosti jednorázově, volejte na účtárnu na tel. 581701205 nebo piště na meil dienerova@brodekuprerova.cz 


Výše poplatků na rok 2016

Sazba poplatku  za odpad činí 500,-- Kč na osobu, která má v městyse  trvalý pobyt.

Majitel nemovitosti, který nemá trvalý pobyt v městyse a v nemovitosti nemá hlášený trvalý pobyt žádná osoba, zaplatí poplatek ve výši 250,-- Kč.

Poplatek za psa na rok 2016 činí 200,--Kč, v bytě městyse činí 500,-- Kč.

Osvobození od poplatku

Brodek u Přerova 11.1.2016

 Ing.Roman Zbožínek, starosta městyse