Žádosti občanů dle zákona č.106/1999 Sb.

Přehled všech došlých žádostí 

2022

DATUM PODÁNÍPŘEDMĚT ŽÁDOSTI POSKYTNUTÁ INFORMACE 
 10.10.2022 Rekonstrukce chodníku na ulici Švermova Žádost s odpovědí
 16.08.2022 Stavba kanalizace v ulici Majetínská Žádost s odpovědí
 20.07.2022 Kanalizační přípojka Žádost s odpovědí
 11.07.2022 Milostivé léto, exekuce, trvalý pobyt v sídle ohlašovny Žádost
 Odpověď
 16.08.2022 Kanalizační síť Žádost
 Odpověď

2021

V roce 2021 nebyly na úřad městyse doručeny žádné žádosti občanů dle zákona č.106/1999 Sb.


2020

DATUM PODÁNÍPŘEDMĚT ŽÁDOSTI POSKYTNUTÁ INFORMACE 
 29.01.2020Stav chodníkuDotaz s odpovědí

2019

DATUM PODÁNÍPŘEDMĚT ŽÁDOSTI POSKYTNUTÁ INFORMACE 
 19.08.2019Informace o podané nabídce Dotaz s odpovědí
 13.09.2019Dopravní značení Dotaz
 Odpověď

2018

DATUM PODÁNÍPŘEDMĚT ŽÁDOSTI POSKYTNUTÁ INFORMACE 
 20.11.2018 Dotazník - kastrační program Dotaz s odpovědí

2017

DATUM PODÁNÍPŘEDMĚT ŽÁDOSTI POSKYTNUTÁ INFORMACE 
 05.01.2017 Sociální bydlení  Dotaz s odpovědí
 20.02.2017 Investiční plán městyse Dotaz s odpovědí
 31.03.2017 Tříděný odpad Dotaz
 Odpověď
 10.07.2017 Společnost EKO-KOM, a.s. Dotaz
 Odpověď
 16.08.2017 Škodliví ptáci Dotaz s odpovědí
 11.09.2017 Sociální bydlení Dotaz s odpovědí

2016 

DATUM PODÁNÍPŘEDMĚT ŽÁDOSTI POSKYTNUTÁ INFORMACE 
 10.10.2016 Bankovní účtyDotaz
Odpověď
 21.01.2016 Investiční akceDotaz
Odpověď


2015

V roce 2015 nebyly na úřad městyse doručeny žádné žádosti občanů dle zákona č.106/1999 Sb.


2014

V roce 2016 nebyly na úřad městyse doručeny žádné žádosti občanů dle zákona č.106/1999 Sb.