Doplnění systému odděleného sběru odpadu v Brodku u Přerova

Tento projekt je spolufinancován z fondu EU.

Celkové výdaje projektu 1 617 089,- Kč


Doplnění systému odděleného sběru odpadu v Brodku u Přerova


Doplnění systému odděleného sběru odpadu v Brodku u Přerova