Dočasná úprava provozu na místních komunikacích

Na ulici Přemyslova bude probíhat od 15. 6. do 30. 9. 2016 stavba kanalizace.

Dojde k omezení provozu na místních komunikacích v ul. Přemyslova, ul. Třebízského a ulici Komenského.

Majitelům garáží a nemovitostí v ul. Přemyslova bude vjezd povolen podle aktuálního záboru staveniště.

Přílohy: