Plánované přerušení dodávky elektřiny

Přerušení dodávky elektřiny je z důvodu zajištění nezbytných prací na zařízení distribuční soustavy. Žádáme Vás proto o pochopení pro toto nezbytné omezení a doporučujeme Vám provést předem potřebná opatření k zamezení případných škod na zařízení a majetku.

Harmonogram omezení dodávky:

dne : 14.9.2016 od 8:00 do 12:00 hod., leták
v obci : Brodek u Přerova
část obce : dle přiložené orientační mapy.

dne : 20.9.2016 od 7:30 do 15:00 hod., leták
v obci : Brodek u Přerova
část obce : dle přiložené orientační mapy.

dne : 21.9.2016 od 8:00 do 14:00 hod.leták
v obci : Brodek u Přerova
část obce : dle přiložené orientační mapy.

dne : 22.9.2016 od 7:30 do 13:30 hod.leták
v obci : Brodek u Přerova
část obce: dle přiložené orientační mapy.