Oprava místní komunikace v ulici Přemyslova

Realizace v roce 2017 

Celkové náklady na opravu byly 3,3 miliony. Dotace z Ministerstva pro místní rozvoj činila 1 milion.