Demolice ubytovny v ulici Jiráskova

Realizace v roce 2017 

Objekt byl odkoupen obcí za 80 tisíc Kč a zdemolován za 450 tisíc Kč.