Výstavba kanalizace v ulici Tovární, rok 2017

Celkové výdaje projektu 10.147.968,- Kč. 
Dotačně podpořeno ze SFŽP částkou 3 592.272,- Kč a od Olomouckého kraje částkou 1.700.000,- Kč.


Tovární kanalizace

SAM 2913

OK Tovární