Oprava místní komunikace ulice Přemyslova - délka 800 m, rok 2017

Celkové náklady 3.355.507,- Kč.
Dotačně podpořeno z Ministerstva pro místní rozvoj částkou 1.000.000,- Kč.


Ministerstvo pro místní rozvoj