Územní plán Brodek u Přerova byl vydán 13. 11. 2017

Celkové výdaje 417.450,- Kč.
Dotačně podpořený Ministerstvem pro místní rozvoj částkou 290.400,-Kč.


Ministerstvo pro místní rozvoj