Projekt chodníky Majetínská, Brodek u Přerova

je spolufinancován Evropskou unií (CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0007766)

Primárním cílem projektu je zrekonstruovat dosud neopravené úseky chodníku v ulici Majetínská podél silnice III/0552. Jedná se o dva úseky jednostranné chodníkové trasy spojující centrum obce s lokalitou, kde je umístěna ZŠ, MŠ, sokolovna a zástavba RD.

Fotografie a podrobné informace: Ulice Majetínská – chodníky

Brodek publicita (Chodníky Majetínská)