Projekt Výstavba kanalizace v ulici Boženy Němcové, rok 2018

Celkové výdaje projektu 4 878 464,- Kč

Dotačně podpořeno částkou 466 000,- od Olomouckého kraje.

Oprava a výstavba kanalizace v ulici Boženy Němcové spojená s obnovou místní komunikace a chodníku