Informace o plánované údržbě vodárenských zařízení v městysi Brodek u Přerova, Citov, Císařov

ve 14. a 15. týdnu 2019

Oznamujeme Vám, že ve 14. a 15. týdnu 2019 proběhne plánovaná údržba vodárenských zařízení v městysi Brodek u Přerova a v obcích Citov a Císařov. 

V rámci kontroly se provede odzkoušení šoupátek, hydrantů, odposlech vodovodních přípojek, označení vodárenských poklopů (VP, PD), odkalení rozvodných řadů a koncových větví vodovodů.

Po dobu provádění údržby vodárenských zařízení nebude přerušena dodávka pitné vody odběratelům

Pracovník zodpovědný za provádění těchto prací je – mistr PVP II. p. Výstřela Rostislav, mobil 602 584 341.