1. 6. 2019 - Výstava drobného zvířectva a exotického ptactva