Obnova kanalizační přípojky ZŠ Brodek u Přerova II. stupeň

Realizace v roce 2019