Nový sběrný dvůr Brodek u Přerova

Realizace v roce 2019