Výměna střešní krytiny a hromosvodu na MŠ Brodek u Přerova

Realizace v roce 2019