Harmonogram svozu odpadu leden až červen 2020, vyjádření společnosti TSMPr, s.r.o.

Harmonogram svozu odpadu leden až červen 2020 - Brodek u Přerova + Luková:
Harmonogram svozu odpadu leden až červen 2020

Upozornění společnosti TSMPr, s.r.o.

Vážení občané, žádáme, abyste nevysypávali teplý nebo žhavý popel do odpadových nádob! Odpadové nádoby, které budou obsahovat teplý popel, nebudou vyvezeny z bezpečnostních důvodů. Na případné reklamace nesvezení nádoby obsahující teplý popel nebude brán zřetel! V důsledku obsahu teplého nebo žhavého popela v nádobě může dojít k požáru svozového vozidla nebo případnému zahoření skládky.

Popelové nádoby zn. GAMA

Sdělujeme Vám, že naše společnost nebude uznávat žádné reklamace při svozu poškozených nádob zn. GAMA.

Stále častěji se tyto nádoby vyskytují v obcích mezi občany, a tím se také množí případy jejich poškození při svozu. Časté poškození není způsobeno neodbornou manipulací posádek, ale nevhodným provedením nádoby a nekvalitními materiály použitými při výrobě těchto nádob. Z dostupných informací a vlastní zkušenosti víme, že nádoby velikosti 120 l i 240 l nejsou způsobilé ke svozu odpadu, jsou křehké a mají velmi malou životnost.

Důrazně Vás vyzýváme, abyste byli obezřetní při pořizování pochybně levných nádob a vyžadovali od prodejce Prohlášení o shodě s normou ČSN EN 840-1. Stejně tak, již zakoupenou a poškozenou nádobu reklamujte u svého prodejce. Reklamace vyřizujeme pouze u námi dodaných nádob, jejichž kvalitu jsme schopni garantovat.

Vyjádření společnosti Technické služby města Přerova, s.r.o. k popelovým nádobám zn. GAMA

Zahoření v důsledku žhavého popela v odpadové nádobě