Věnujte více pozornosti tomu, co ukládáte do nádob na tříděný odpad

Žádáme občany, aby dodržovali pravidla třídění odpadu a neházeli do kontejnerů odpad, který tam nepatří viz fotogalerie aktuálního stavu. Děkujeme

Podrobné informace o třídění odpadu naleznete například na webu  https://www.jaktridit.cz