Březen 2020 - brodecké ženy šijí ochranné roušky pro občany

Dle vyhlášeného stavu a váznoucímu zásobování s ochrannými rouškami se místní ženy  v Brodku u Přerova daly doma do šití ochranných roušek.  Většina občanů šije ochranné roušky pro celou rodinu.

Mezi prvními se šitím  pro městys Brodek u Přerova  začala paní Irena Čecháková, pak se přidala paní Iva Zbožínková, vedoucí školní kuchyně, která šila i pro děti z mateřské školy.  Zastupitelka OU  paní Denisa Menšíková doma šije s maminkou Evou Bouchalovou. Celkem bylo ušito přes 350 kusů, které byly rozdány nejdříve důchodcům, pracovníkům obchodu a pracovníkům odvážející odpad v obci.

Paní Menšíková spolu s maminkou, která je mistrovou krejčí ušili dalších 400 kusů roušek pro Polikliniku SPEA v Olomouci, zaměstnance Prádelny BSB Olomouc "Nový Dvůr," kde je paní Menšíková vedoucí a mnoho jich ještě  rozdala známým. Sám starosta městyse Ing. Roman Zbožínek vyzvedával ušité roušky, které pak byly roznešeny po domech.

Městys Brodek u Přerova  je rád, že se našly ženy, které dobrovolně šily pro občany  a tím pomohly řešit nedostatek roušek. Také pošta vyšla vstříc důchodcům, když jim roznesla důchody po domech i těm důchodcům, kteří si chodí pro něj na poštu.

Jan Teimer