Úplná uzavírka silnice II/150 Prostějov – Přerov (oprava silnice) v termínu 12. 10. 2020 – 12. 12. 2

Dotčené linky VLD v závazku Olomouckého kraje 780400, 780403, 780405 dopravce FTL, a.s. Prostějov a 920403 dopravce Arriva Morava. 

Úsekem silnice II/150 od křižovatky se silnicí III/3679 po křižovatku se silnicí III/4344 nebude umožněn průjezd spojům dotčených linek, které budou vedeny po obousměrné objízdné trase – z Hrdibořic po silnici III/4344 do Biskupic, dále po silnici III/4343, III/4342, III/3677, III/3679 Kralice na Hané a dále dle licencí 

Na dotčené linky jsou vypracovány výlukové JŘ, ve kterých je upřesněno vedení, časová poloha spojů a obsluha jednotlivých zastávek. 

Na začátku listopadu po dobu 2 – 3 dnů (termín bude upřesněn dle postupu prací) nebude umožněn autobusům průjezd křižovatkou silnic III/4344 a II/150 a úsekem silnice II/150 od této křižovatky směr Dub nad Moravou. Linky 780403, 920403, 780405 nebudou po tuto dobu obsluhovat zastávku Hrdibořice a linka 780400 zastávku Biskupice. V dostatečném předstihu Vás budeme informovat o přesném termínu a způsobu vedení spojů dotčených linek. 

Děkujeme za spolupráci při informování cestujících a žádáme Vás o případné zaslání připomínek k návrhovým jízdním řádům nejpozději do 7. 10. 2020 8:00.

Návrh náhradní zastávky - Hrdibořice 

Mapa Hrdibořice náhradní zastávka

Přílohy:

Zde bude tabulka s výpisem souborů z adresáře Uzavírka silnice II/150