19. 12. 2021 - Betlémské světlo rozdávali skauti u kostela v Brodku u Přerova

V neděli 19. prosince 2021 přivezli  brodečtí skauti v 9,00 hodin pod vedením Ladislava Hlavinky  betlémské světlo ke kostelu Narození  svatého  Jana Křtitele v Brodku u Přerova. Spolu s Anežkou Procházkovou světlo  rozdávali lidem. 

Před zahájením mše svaté, skauti rozdávali betlémské světlo u kostela, kde je  obecní betlém. Zapalovali lidem svícny, kahany, každému, co si kdo přinesl.

Skauty před kostelem přivítal pan farář Tomáš Klíč, spolu s ministranty, kteří přišli se svícny zapálit betlémské světlo.  Pak všichni odešli do kostela, kde zapálily svíčky.

Pan farář skautům  požehnal a poděkoval. Mimo jiné řekl: „Betlémské světlo, které nosí skauti do našich domovů, je jako poselství míru. Aby s tím světlem vstoupily tyto vzácné dny do lidských příbytků i do srdcí všech lidí dobré vůle.“

Lidé, kteří si vzali od skautů betlémské světlo domů,  snaží se jej uchovat až do Štědrého dne. Ten, kdo doma používá plynovou karmu, je nejlepší světlo zapálit v ní, protože tam bude světlo svítit celý rok.

     Jan Teimer.