Rekonstrukce chodníku v ulici Tovární

Cílem projektu je zvýšení bezpečnosti pěší, silniční a cyklistické dopravy v ulici Tovární v městysi Brodek u Přerova, zkulturnění dotčeného území, vytvoření podmínek pro bezbariérové užívání komunikace a odklonění pěší dopravy od cyklistické a motorové dopravy.