Zápis dětí do Mateřské školy v Brodku u Přerova

Zápis pro školní rok 2023/2024 se bude konat 11. KVĚTNA 2023 od 13,00 do 16,00 hodin V MATEŘSKÉ ŠKOLE, TYRŠOVA 217, BRODEK U PŘEROVA.
25. dubna 2023 v době od 13,00 do 16,00 hodin si v mateřské škole vyzvedněte žádost o přijetí a evidenční list na potvrzení povinného očkování od dětského lékaře. Tyto listiny přineste k zápisu. S sebou je nutné přinést rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce. 

Pravidla pro přijetí

Ředitelka Mateřské školy v Brodku u Přerova stanovuje pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole tato kritéria: v souladu s ustanovením S 34 školského zákona je přednostně vždy přijato dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné.
Přednostně jsou přijímány děti, které mají místo trvalého pobytu v Brodku u Přerova, postupuje se od nejstaršího k nejmladšímu.

V případě volné kapacity mohou být do MŠ přijaty i děti, které nemají trvalý pobyt v Brodku u Přerova, a to od nejstaršího po nejmladší.