Úřad městyse

Funkce Jméno
STAROSTA MĚSTYSE Ing. Roman Zbožínek
E-mail: starosta@brodekuprerova.cz
Telefon: 581 741 617
MÍSTOSTAROSTA Miroslava Omelková
E-mail: mistostarosta@brodekuprerova.cz
Telefon: 581 701 040
SEKRETARIÁT

Ing. Alena Fojtíková
E-mail: obec@brodekuprerova.cz
Telefon: 581 741 004

EVIDENCE OBYVATEL, MATRIKA Margita Calábková
E-mail: calabkova@brodekuprerova.cz
Telefon: 581 741005
ÚČTÁRNA Květoslava Dienerová
E-mail: dienerova@brodekuprerova.cz
Telefon: 581 701 205
Jana Přikrylová
E-mail: prikrylova@brodekuprerova.cz
Telefon: 581 701 206
OBECNÉ E-mail: obec@brodekuprerova.cz
PŘÍSPĚVKY DO BRODECKÉHO ZPRAVODAJE E-mail: zpravodajbrodek@seznam.cz