Vyhlášky a nařízení

Obecně závazné vyhlášky (OZV) a nařízení v Městysi Brodek u Přerova

Vyhlášky (OZV)

Název a číslo OZV

Vyhláška 

Obecně závazná vyhláška městyse č. 1/2021, o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci1/2021 
Obecně závazná vyhláška č. 1/2020,  o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání  a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území městyse Brodek u Přerova1/2020
Obecně závazná vyhláška městyse Brodek u Přerova č. 1/2019, o nočním klidu1/2019
Obecně závazná vyhláška městyse Brodek u Přerova č. 2/2018,
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
2/2018
Obecně závazná vyhláška č. 1/2018, 
kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 1/2005, kterou se stanoví podmínky zabezpečení PO dle Nař. Olomouckého kraje č. 1/2002
1/2018
Obecně závazná vyhláška č. 3/2017,
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
3/2017
Obecně závazná vyhláška č. 2/2017, 
o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území městyse Brodek u Přerova
2/2017
Obecně závazná vyhláška č. 1/2017,
kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy a mateřské školy 
1/2017
Obecně závazná vyhláška č. 2/2015
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
2/2015
Obecně závazná vyhláška č. 1/2014
o čistotě na veřejných prostranstvích a ochraně veřejné zeleně
1/2014
Obecně závazná vyhláška č. 1/2013
kterou se upravují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství
1/2013
Obecně závazná vyhláška č. 3/2011
o místním poplatku za využívání veřejného prostranství
3/2011
Obecně závazná vyhláška č. 2/2011
o místním poplatku ze psů
2/2011
Obecně závazná vyhláška č. 1/2011
o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
1/2011
Obecně závazná vyhláška č. 7/2010
o místním poplatku ze vstupného
7/2010

Obecně závazná vyhláška č. 6/2010
o místním poplatku ze psů

6/2010

Obecně závazná vyhláška č. 4/2010
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

4/2010

Obecně závazná vyhláška č. 3/2010
o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, včetně tanečních zábav a diskoték a jiných kulturních podniků v rozsahu nezbytném k zajištění veřejného pořádku

3/2010

Obecně závazná vyhláška č. 2/2010
o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností

2/2010

Obecně závazná vyhláška č. 1/2010
o udržování čistoty ulic, veřejných prostranství, veřejné zeleně a o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku

1/2010

Obecně závazná vyhláška č. 1/2009
o obecní policii

1/2009

Obecně závazná vyhláška č. 1/2007
o místních poplatcích na území obce Brodek Brodek u Přerova

Obecně závazná vyhláška č. 1/2005
- požární řád obce Brodek u Přerova

1/2005

Obecně závazná vyhláška č. 4/2004
kterou se stanoví podmínky zabezpečení PO

4/2004

Nařízení, řády

Název nařízení   Nařízení 
 Nařízení č. 1/2014 - Tržní řád 1/2014
 Řád veřejného pohřebiště městyse Brodek u Přerova 5/24R/2019