E-podatelna

Elektronická adresa podatelny: obec@brodekuprerova.cz

Pravidla pro doručování datových zpráv

Elektronická podatelna zajišťuje centrální příjem podání v elektronické podobě a provádí následující kontroly

Doručení zprávy podepsané zaručeným elektronickým podpisem se odesílateli potvrzuje, pokud je možné z přijaté datové zprávy zjistit elektronickou adresu odesílatele.


Pokud potvrzení doručení datové zprávy nedojde, zpráva nebyla doručena. Datové zprávy, které nejsou podepsány zaručeným elektronickým podpisem jsou považovány za běžnou e-mailovou komunikaci a jejich příjem e-podatelna nepotvrzuje.

Příjem datových zpráv na elektronické adrese e-podatelny je nepřetržitý, potvrzení o doručení datové zprávy je odesíláno v pracovní době úřadu městyse

Součástí zprávy o potvrzení doručení datové zprávy je:

Technické parametry přijímaných datových zpráv

Podání v elektronické podobě je možno zasílat jako přílohu e-mailu ve formátech:

Přílohy datové zprávy mohou být komprimovány kompresí ZIP verze 2.0 bez zaheslování. Přílohy jiných formátů nebude elektronická podatelna zchopna zpracovat.
Spustitelné soubory (např. .EXE, .COM apod.), nebo zaheslované ZIP soubory nebudou přijaty. Maximální přípustná velikost datové zprávy včetně přílohy je 5 MB.
V předmětu a těle zprávy uveďte doplňující informace.

Postup při zjištění škodlivého kódu u přijaté datové zprávy
Datová zpráva, u které byl zjištěn škodlivý kód není přijata. Na adresu odesílatele není zasíláno sdělení o zjištění škodlivého kódu.

Vyřizování dotazů týkajících se provozu elektronické podatelny

Vaše dotazy zasílejte na elektronickou adresu obec@brodekuprerova.cz

Seznam oprávněných zaměstnanců městyse - elektronické podatelny:

Kvalifikované certifikáty uvedených zaměstnanců jsou na URL: http://qca.postsignum.cz/www/query_crt.php
Certifikáty kořenové a podřízení certifikační autority jsou na URL: http://qca.postsignum.cz/www/authorities.php

Kvalifikované certifikáty vydala Česká pošta a.s.

Osobní a poštovní přijímání datových zpráv na technických nosičích

ADRESA:
Městys Brodek u Přerova, Masarykovo náměstí 13, 751 03 Brodek u Přerova
Tato adresa je určena pro příjem veškerých datových zpráv doručovaných na technických nosičích.

Úřední hodiny podatelny

Technické parametry fyzických nosičů, na nichž lze předávat datové zprávy

Datové zprávy jsou přijímány na 3,5" disketách, nebo na CD.
Maximální přípustná velikost přijímané datové zprávy je 5 MB

Legislativní úprava k elektronickému podpisu a elektronické podatelně