Současnost obce

Brodek leží v jihovýchodním okraji Hornomoravského úvalu, na rovině široké údolní nivy řeky Moravy v nadmořské výšce 205 m na železniční trati mezi Olomoucí a Přerovem.
Snímek 041V širokém oblouku severně kolem Brodku protéká potok Olešnice, který do konce 18. století napájel soustavu rybníků mezi Kokorami a Majetínem, z nichž byla vyvedena boční strouha do Moravy, protékající přes Brodek a zásobovala vodou místní cukrovar. Ten však již není v dnešní době v provozu a zřejmě již ani spuštěn nebude.
Součástí obce Brodek u Přerova je místní část Luková, která je vzdálena asi dva kilometry od Brodku a žije zde více než 200 obyvatel. Na šíření vzdělanosti se podílí základní škola sídlící ve dvou budovách. Starší budova školy byla založena již v roce 1881 a novější v roce 1926. P3091895Základní škola má v současné době 20 vyučujících a přes 300 žáků. Spádovou oblastí jsou kromě Brodku u Přerova a Lukové také obce Majetín, Citov, Císařov a částečně obce Rokytnice, Kokory a Krčmaň. V obci působí Základní umělecká škola se zaměřením na výuku hudby.
Obec v roce 2003 dokončila stavbu Domu s pečovatelskou službou, ve kterém bydlí 18 starších občanů z Brodku u Přerova a okolí.
V obci Brodek u Přerova provozuje činnost řada drobných i větších podnikatelů a společností. Z větších společností se jedná například Moravamalt, a.s. - výroba sladu.


LUKOVÁ

V roce 1976 došlo ke sloučení obce Brodek u Přerova s obcí Luková, která se stala místní částí obce Brodek u Přerova. Kaplička v LukovéSeverní část obce Luková se rozkládá na posledních výběžcích Oderských vrchů, jižní část v Hornomoravském úvalu v nadmořské výšce asi 220 m n.m. Místní část obce leží 2 kilometry jihovýchodním směrem od obce Brodek u Přerova. První zmínka o obci je z roku 1385.
Uprostřed severní části obce Luková stojí kaple zasvěcená sv. Janu Křtiteli z roku 1817, rozšířená roku 1842 a znovu vybudována po požáru v roce 1897.
V roce 1886 byla v horní části obce postavena škola, ve které se vyučovalo až do roku 1974. Pro malý počet žáků byla zrušena a v roce 1998 byla přestavěna na bytový dům. Hasičská zbrojnice, sousedící s objektem bývalé školy, byla v roce 1972 adaptována na Kulturní dům a zůstala jeho součástí. Ze sálu Kulturního domu je výhled na místní rybník založený v roce 1893.
Severní část obce směrem na Kokory uzavírá pomník vybudovaný na počest obětí I. světové války.