Brodecký zpravodaj

Zpravodaj městyse vydává Úřad městyse Brodek u Přerova. 
Jednotlivá čísla jsou zde k dispozici ke stažení ve formátu PDF včetně archivu.

Aktuální rok: Brodecký zpravodaj 2023

Zasílání příspěvků

Příspěvky můžete zasílat na adresu Městyse Brodek u Přerova nebo na adresu brodecké knihovny: