Systém separovaného sběru, sběrné místo

Městys Brodek u Přerova má zavedený systém separovaného sběru.
Letáky na stažení: 

Sběrné místo (sběrný dvůr)

Sběrný dvůr přemístěn od 2. 7. 2020  na ulici Svépomoc čp. 69, Brodek u Přerova. 

Provozní doba sběrného místa

 • Pondělí 13 - 18 hodin
 • Čtvrtek 13 - 18 hodin
 • Sobota 8 - 12 hodin


Hospodaření s odpady - BIO odpad. Proč začít separovat organické zbytky a BIO odpady z domácností?

Když vyhodíte zbytky z kuchyně do běžného koše, který skončí ve směsném odpadu a ten na skládce vaše obec zaplatí až 3x více a podpoříte tím na skládce vznik skleníkového plynu - metanu. Pokud ale třídíte kuchyňský BIO odpad výraznou měrou přispíváte k těmto věcem:

 • nižší nebo nulové náklady obce na likvidaci BIO odpadu
 • zvýšení % třídění odpadu v obci (pokud BIO odpad skončí na kompostárně), možná sleva na skládkovacím poplatku SKO
 • tvorba humusu, který zadržuje vodu v půdě (krajině) po zpracování BIO odpadu

Průměrná domácnost vyprodukuje v závislosti na ročním období okolo 10 L kuchyňského bioodpadu za týden. V obcích a malých městech býval zvyk využívat domácího kompostování nebo domácí drůbeže a kuchyňský bioodpad zpracovat v místě vzniku. Funkční a téměř ideální.

Kompostování není jen pěstovaní si vlastního hnojníčku pro jahody, růže nebo karfiól. Je to především prostředek, jak vrátit do půdy živiny, které se z ní neustále vytrácejí (v poslední době stále více a více). Kompost totiž obsahuje humus, který díky své struktuře dokáže zadržovat vodu (tím může mj. zabránit vzniku povodní), absorbovat toxické látky a vyrovnávat pH. Dále zvyšuje kyprost půdy a optimalizuje její osídlení různými mikroby, a tak zabraňuje půdní erozi.

Z hlediska přístupu kyslíku se bioodpad rozkládá:

 • hnitím bez přístupu kyslíku, na skládce rozkladem vzniká metan (CH4) skleníkový plyn (nežádoucí)
 • tlením – za přístupu kyslíku, podstatou kompostování je provzdušňování (netvoří se metan) hromady, kdy vzniká humus

Jak začít separovat BIOodpad v kuchyni?

Pořízením menší nádoby 2 až 10 l, která je v kuchyni stále po ruce. Může být omyvatelná případně s víkem. Neměla by být příliš velká, aby v kuchyni nepřekážela a zároveň dostatečně objemná, abyste ji nemuseli často vynášet na kompost v zahradě nebo do hnědé bionádoby. Pokud zvolíte menší nádobu kolem 2 l je vhodné ji doplnit větším kyblíkem s víkem (10 – 15 l), který umístíte např. na balkon nebo na chladné a temné místo v blízkosti kuchyně.


Které zbytky z kuchyně patří na kompost nebo do BIO nádoby?

ANO

 • zbytky ovoce a zeleniny (včetně citrusových plodů)
 • kávové a čajové zbytky
 • zbytky pečiva
 • skořápky z vajíček a ořechů
 • lepenka, papírové kapesníky, ubrousky
 • zbytky vařených jídel (brambory, těstoviny, rýže, knedlíky apod.)

NE

 • maso
 • kosti
 • uhynulá zvířata
 • biologicky nerozložitelné plastové obaly
 • cigaretové nedopalky

Chcete začít třídit BIO odpad z kuchyně, ale nemáte hnědou BIO nádobu? Více informací Vám rádi poskytnou na obecním úřadě.