Výtěžek z Tříkrálové sbírky 2014

Výtěžek z Tříkrálové sbírky, která se konala ve dnech 4. a 5. ledna 2014 v Brodku a Lukové, byl celkem 25 393,- Kč. Z toho v Lukové bylo vybráno 4 158,- Kč.

Děkujeme!